Turun Seudun Ilco

 
 
Pankkiyhteys:
 
Tili:  FI71 4309 0010 0521 32
 
BIC: ITELFIHH
   Koti      Tietoa meistä      Tukihenkilöt

Tukihenkilötoiminta

Hoitohenkilöstö välittää kaikille sitä haluaville tukihenkilövierailun ennen kotiutumista sairaalasta leikkauksen jälkeen. Tätä tärkeää toimintaa varten Turun Seudun Ilcolla on 20 koulutettua jäsentä (mm. kolme IPAA-leikattua). Tukihenkilö on samaa sukupuolta oleva ja mieluiten vastaavan leikkauksen läpikäynyt. Hänellä on vaitiolovelvollisuus. Tukihenkilö neuvoo sen tiedon ja taidon, jonka käytännön kokemus on hänelle itselleen opettanut eli miten tullaan toimeen niin arkisissa askareissa kuin juhla- tai vastaavissa tilanteissa. Myöhempää yhteyden ottoa varten tukihenkilö antaa potilaalle yhteystietonsa.

 Saat yhteyden tukihenkilöön soittamalla  puhelimeen GSM 040 7436 213 

Vaitiolovelvollisuus

Tukihenkilö on vaitiolovelvollinen tuettavaansa koskevissa sekä muissa tukihenkilökäynnillä tietoonsa saamissa asioissa. Sairaalan ja tuettavan luottamus tukihenkilöön on eräs koko toiminnan peruskivistä.

Peruskoulutuksen yhteydessä tukihenkilöt antavat kirjallisen vaitiololupauksen. Tukihenkilöiden vaitiolovelvollisuus on sama kuin terveydenhuollon ammattilaisilla. Tukihenkilö ei kerro ulkopuolisille käytyjen keskustelujen yksityiskohtia, ei taustajärjestössään eikä yksityiselämässään. Hän on vaitiolovelvollinen myös suhteessa terveydenhuoltohenkilöstöön, viranomaisiin ja potilaan omaisiin.

Tukihenkilötoimintaa Finnilco lehdessä